top of page
شفا از طریق جان آو گاد
عمل فیزیکی با جان او گاد - Parvaneh
00:00 / 00:00
تجربیات شفا با جان او گاد - Mahnaz
00:00 / 00:00
شفای روح و روان با جان او گاد -
00:00 / 00:00
با سلام خدمت استاد عزيزم خانم شهپر رحماني من با ايشان حدود شانزده سال پيش اشنا شدم و شروع كردم به مديتيشن با ويديو هاي خانم رحماني و احساس كردم عصبانيت و خشمي كه در من بود كم وكمتر ميشود  و نتيجه خيلي خوبي گرفتم مدت زمان كوتاهي از صداي دلنشين ايشان و تصميم گرفتم نمايندگي فروش ويديوهاي ايشان را به عهده بگيرم بصورت افتخاري و به ايشان گفتم پولش را براي هزينه تلويزيون صرف كند كه اين صدا به ميليونها نفر برسد.من دوسال بعدش به اولين سيمنار ايشان رفتم به سوئد وبقيه  سمينارهاي ايشان را در المان گذراندم و تجربه هاي زيبايي با ايشان داشتم كه هرگز فراموش نمي كنم. رابطه خوبي با بچه هايم و شوهرم پيدا كردم و اين حس رو داشتم كه كاري بكنم كه شايد خيلي از انسانها اين نياز را دارند كه توي سمينار شركت كنند ولي به علت دوري راه نمي توانند  و مسوليت سمينارهاي ايشان را به عهده گرفتم در نروژ و ايشان را دعوت كردم به نروژ و واقعا روزهاي خيلي خوبي را با ايشان داشتيم در نروژ . انرژي خانم رحماني و سمينارهاي پر محتواي ايشان. زندگي خيلي  را كاملا عوض كرد و من مادر خودم را به سمينار دعوت كردم و شوهر من از تغييراتي كه روي من شده بود شركت داشتند در سمينار ايشان .  من خوشحال هستم با ايشان اشنا شدم . من چهار سفر به برزيل داشتم نزد
John  of god
كه سفر اول فقط براي ديدن رفتم و بعد از ان سه گروه را به برزيل بردم كه هر كدام جالبتر از هر كدوم و تجربه هاي زيباي خودش رو داشت در اخرين سفر ما شانزده نفر بوديم كه هفت نفر از جمله خودم عمل فيزيكي داشتيم و من عمل چشم رو انجام دادم و لحظه زيبايي بود كه من مشكل كمر درد داشتم و دردها بصورت گردباد از بدنم خارج شد .سه نفر از افراد عمل سينه داشتند و دردي را در زمان عمل حس نكردند و سه نفر عمل دماغ داشتند و هيچكدوم درد نداشتند
و هر دفعه كه من اين سفر عرفاني را داشتم تا چهل روز واقعا عشق بدون قيد و شرط را حس كردم و حس زيبايي است. من دو سفر به هند داشتم سفر اول را سمينار
“inner Awakening Retreat” Swami Paramahansa Nithyananda. 
بودم و سفر دوم در مقبره اشو دو هفته بودم .
خانم رحماني عزيز به من اموزش پرواز كردن را درس داد و من ياد گرفتم پرواز كردن را و اينكه  خودم به تنهايي اين پرواز را انجام بدهم و بعد از اينكه استادي ريكي رو گرفتم در سمينار المان حدود ١٢ سال پيش ما از اولين سري بوديم و هيچ موقعه فراموش نمي كنم احساس كردم تازه راه من شروع مي شود و خداوند چه مسوليت سنگيني را روي دوش من گذاشته ولي با كار كردن روي خودم ووقت گذاشتن براي مديتيشن هر روزه تا به امروز توانستم اين بار مسوليت را كم وكمتر كنم .من از ايشان نهايت تشكر را دارم و خوشحالم كه خانم رحماني عزيز رو دارم اخرين سفري كه هند داشتم حسي كه از خودم گرفتم خانم رحماني عزيزو نازنين مادر روحاني من است و واقعا زماني كه احساس مي كنم بايد با ايشان حرف بزنم تلفن به صدا در مي ايد و خودش هست .  خانم رحماني عزيز خوشحالم كه هستيد.  به گفته اشو هیچ راهنمایی لازم نیست ، اگر ساده هستی سادگی کافی است ، اگر طبیعی هستی طبیعی بودن کافی است . اگر نمی توانی طبیعی باشی به استاد نیاز داری ، استاد کمک می کند طبیعی باشی . استاد فقط پلاستیک هایت را از تو می گیرد ، تمام مصنوعیهایت را از تو جدا می کند ، تمام نقابهایت را . استاد واقعی تو را به طبیعت غائی ات باز می گرداند ، از تو یک دستاوردگرا نمی سازد . تو می خواهی به استاد بچسبی و او تو را به عقب می راند ، استاد حقیقی هرگز اجازه نمی دهد به او بچسبی . من اين تجربه را در استاد عزيزم خانم رحماني ديدم.
باتشكر از شما نازنين
  M.kh

It is a privilege to have the opportunity to share the positive impact Ms. Rahmani’s work has had on my life. She has a true gift for healing on many levels that is very rare and valuable. I have been working with Ms. Rahmani for more than a year. Fortunately, I have been blessed with relatively good health yet, for me, the greatest benefit, I have realized from her work has not been physical. Rather, Ms. Rahmani has been able to guide me and heal a great deal of emotional pain.It is true that the body holds our experiences. While my experiences had not being manifested in chronic or terminal illness, the seeds had been planted. She creates a wonderfully safe emotional environment in which very deep psychological work can occur. I know her to possess the higher ethics and moral conduct in her work.Ms. Rahmani is an amazing healer and medium. The power and depth of her energy are well beyond anything that I have seen. I have very much enjoyed the power and integrity of Ms. Rahmani’s work. When Ms. Rahmani works on me, I feel tremendous heat coming through her hands. I always feel calmer and my mood is more pleasant after we work together.The time I spent in Abadiania was nothing short of extraordinary. The opportunity that was given to me by Ms. Rahmani was a life-changing event, which expanded my spiritual consciousness just as the phenomenal experiences of going before John of God, embodied with the Entity, provided miraculous physical healing before my own eyes.Thank you for your generosity of spirit and dedication to your life’s work, from which we all benefit.

Cherry Lareybi

bottom of page